al contingut a la navegació Informació de contacte

Història

Història
DEMOGRAFIA DE LA POBLA DE CÉRVOLES Cens de Població-de l'any 1315 al 2012.

El terme de la Pobla de Cérvoles abans del 1315 estava format per families de masoveres que passaren a formar part dels primers pobladors de la vila. En la carta de població de 1315, hi figuren noms i cognoms dels primers habitatnts de la Pobla, amb el nom de les seves mullers.

Els caps de casa son 13: Pere Cabrer, Jaume d'Arquers, Bernat Salvet, Domènec Fores, Maimó, Miravall del Vall, Miquel Jorba, Ramon Aguiló, Jaume Sans, Pere Messeguer, Arnau Albiol, Guillem Dalies i Salvador Martí.

El número total d'habitats de la Pobla és d'un total de 60. Un any mes tard en rebre l'abat Copons el Jurament de fidelitat dels veïns deL a Pobla de Cérvoles, es a dir, l'any 1316 hi trobaren 16 caps de casa, amb un total de 75 habitants.

El primer Cens de la Pobla en sentit més exacte es el que correspon al fogatjament o recompte de focs de País, ordenat per les Corts de Cervera reunides per Pere el Cerimoniós l'any 1359.

La Pobla ce Cérvoles tenia 21 focs, els quals representaven una població de 95 habitatns.

A l'any 1415, passen a ser 25 focs (cada foc equival a 4,5 membres d'una familia).

Al 1533 la població ha augmentat de nou comptat 115 habitants. La població var continuar augmentant de manera notable.

Sabem que l'any 1591 el nombre de cases de la Pobla s'elevava a 47, es a dir a uns 215 habitants.

L'any 1649 sumen 41 caps de casa. L'any 1750 en una relació de contribuents al finançament de l'orgue de l'esglesia parroquial, hi figuren 65 caps de casa, fent un total de 292 habitants.

L'any 1787 la població fou de 514 habitants. Al 1887 hi habitaven 868 habitants.

A partir d'aleshores, el descens de la població es continuat: 790 habitants en l'any 1931, en 1940 551 habitants, en el 1960, el cens és de 420, l'any 1981 és de 213, l'any 1986 de 195,l'any 2012 de 251 habitants i el 2019 165 habitants.

Document Actions